• مهر- 1401 -
  11 مهر
  بردیا بهادرمتن آهنگ چشماتو که وا میکنی خوابای خوش واسم تداعی میشه از بردیا بهادر

  متن آهنگ چشماتو که وا میکنی خوابای خوش واسم تداعی میشه از بردیا بهادر

  دفـــتر نقاشـی تنـــهـــاییــــام دیـگــه شده صورت ماهت گیــرم از وقتــی که ایــنــــجــوری شدم درگــــیــر جادوی نگــــاهـــت به لمــــس دســتــــاتو رنگ چشــمـات میدونـی من خیــلـی دچارم گل این عشـقـــو میـــخــــوام امــــشــب تو باغچــــه ی قلبـــت بکـــارم از حالــــا ایـن دل سخــــت عاشـق مثــل یه موم…

 • 11 مهر
  بهنام بانیمتن آهنگ میدونی چقد خاطره دارم ازت دار و ندارم تویی فقط تویی فقط از بهنام بانی

  متن آهنگ میدونی چقد خاطره دارم ازت دار و ندارم تویی فقط تویی فقط از بهنام بانی

  همـه چی واســــه تو ولـــی دل تو برام چیـزی به غیـر تو نمــــیــخــــوام نه نمــــیــخــــوام اونــی که نفـســم بنده به نفســــاش تویی فقـــط که میــمـونـــه پاش بدونــی کاش دنــــیام اومــدی تو دنــــیام دل بده بمـــون بام عاشق توام 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 تو شدی همه دنـــیــــام هرجـــا…

 • 11 مهر
  ایوان بندمتن آهنگ هرجا میرم هستو توی قلبم کمرنگه از ایوان بند

  متن آهنگ هرجا میرم هستو توی قلبم کمرنگه از ایوان بند

  هر نیـــمـه شب یه گوشــــه تنــــهام با فکر تو میـــرم تو رویا تنــهـــام چقـدر چون که تو نیــسـتــی تنــهــــام چقــــدر ~~~~~ تو رابــطـم امــا عاشق نه خوبم باهاش امـــا صادق نه اون هســــت ولــــی اون که تو نیــســــتــــی ~~~~~ تنــــهـــام چقـدر تنــــهـــام چقـدر موهــــاشــــو…

 • 11 مهر
  ایوان بندمتن آهنگ تو رابطم اما عاشق نه از ایوان بند

  متن آهنگ تو رابطم اما عاشق نه از ایوان بند

  هر نیـــمه شب یه گوشه تنــهام با فکـــر تو میرم تو رویـــا تنـــهام چقدر چون که تو نیــستــــی تنـهــــام چقـــدر تو رابطم امــا عاشــــق نه 🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸 خوبــــم باهــــاش امــــا صادق نه اون هسـت ولـــی اون که تو نیــســتـی تنـــهام چقــــدر تنـــهام چقــــدر موهــاشــو میــــبنده…

 • 11 مهر
  امیر عظیمیمتن آهنگ رو قلبامو ترک داریم از امیر عظیمی

  متن آهنگ رو قلبامو ترک داریم از امیر عظیمی

  نگـاه کن قلـب آدم ها داره آهـــسـته میــمـــیــره کســی که عشـق و بشنـاســه +-+-+-+-+-+-+-+-+-+- جهـانـش درد میـــگــیـره من و تو با شب ایــن شهــــر یه درد مشــــتـرک داریــم +-+-+-+-+-+-+-+-+-+- کســی ایـــنو نمـی فهمــه رو قلبـــامـــو ترک داریـم دنیــا دیــــگــه دنیــای خوبی نیسـت +-+-+-+-+-+-+-+-+-+- زخمـــاش…

 • 11 مهر
  صادقمتن آهنگ تو نزاری مسافرا زا براه بشن از صادق

  متن آهنگ تو نزاری مسافرا زا براه بشن از صادق

  آدمــــک سلام رســیدی یا نه یه ایران خاطــــره دارن الـــان با نامــــم هنوزم منــتـــظــــرم با ایـن سن و سالـم میـــگـن که دنــیا گنده بیــرون اتاقـــم مســـت سر بزار روی بالشـــم +-+-+-+-+- که من صورت بی نقـاب همــــیــن نمایــشـم الـــان کجـــایــی اینه خواهـشم تو نزاری…

 • 11 مهر
  حبیبمتن آهنگ روز من بی تو عزیزم از حبیب

  متن آهنگ روز من بی تو عزیزم از حبیب

  دلم از دنـیا گرفتــه شب من مهــتـاب نداره روز من بی تو عزیـــزم 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 حتــــی خورشــــیـــدم نداره نگـو که باور نداری عاشــــقــتــــم که عاشق

 • 11 مهر
  ناصر زینعلیمتن آهنگ دستمو میگیری و بارون میباره امشبم میدونی که از ناصر زینعلی

  متن آهنگ دستمو میگیری و بارون میباره امشبم میدونی که از ناصر زینعلی

  میـــزنــه پر طرز نگــــاهش داره با همه فرق کیـــه که ببــــینـه اونــو نشه غرق توی اون صورت ماهـــش شب شده سرد منـــو اون زیــــر ایـن بارون و یه چتــر 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 که ما دوتـــارو عاشــــق همــــدیــــگـــه کرد که دل منو خیــــلــــی میخــوادش زل بزن تو…

 • 11 مهر
  امیر تتلومتن آهنگ با اینکه رفتارات بعضیاش بدن بی شک از امیر تتلو

  متن آهنگ با اینکه رفتارات بعضیاش بدن بی شک از امیر تتلو

  من عاشــــق تر از همیـــشمم هنــوز تو مرور پریــــشبم که واسم میـخـنــــدیـــدی حتـی به کارای روان پریـشـــمــــم من عاشــــق تر از همــــیـــشـمم عاشــــق اون موهـای مثه ابــــریـشــــمم این شبــــارو دوسـت دارم میـدونی حتــی اگــــر ابریـشنــم ~~~~~~~~~ من احتــیاج دارم مهــربونــــیــــتــو بهــــت نیــاز دارم خمـــاری…

 • 11 مهر
  امیر تتلومتن آهنگ من عاشق تر از همیشمم هنوز تو مرور پریشبم از امیر تتلو

  متن آهنگ من عاشق تر از همیشمم هنوز تو مرور پریشبم از امیر تتلو

  من عاشـق تر از همـیـشــــمـم هنـــوز تو مرور پریــــشـبــم که واســم میخـنــدیــــدی حتـــی به کارای روان پریـشــمـــم من عاشـق تر از همــــیــــشــمــــم عاشـق اون موهای مثـه ابــــریــشمـــم ******** ایـــن شبــارو دوســــت دارم میـدونی حتـــی اگــــر ابریــشــــنـم من احــــتـیـــاج دارم مهــربــــونیـتــــو بهت نیـــاز دارم خمــاری…

دکمه بازگشت به بالا